אסאילוב מוטי

שדרות חיים וייצמן 44, נתניה, ישראל
050-5226902050-5226902