Category: חדשות

דמי הבראה לשנת 2021

בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף ההובלה משנת 1996 ( מס' 7058/96) וצו ההרחבה הענפי, עובדים בענף שההסכם הקיבוצי / צו ההרחבה חל בעניינם, יהיו

קרא עוד »