תשלום דמי בידוד לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב בידוד מחשש קורונה

במסגרת העדכונים בתחום דיני העבודה, להלן עדכון ממשרד עורכי דין מ. פסי ושות', בעניין תיקון חקיקה המסדיר תשלום דמי בידוד לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב בידוד מחשש קורונה.

על המעסיקים חברי התאחדות בעלי מפעלי הובלה, להמשיך ולפעול על פי נספח ג' – ההסדר של ענף ההובלה על פי ההסכמים הקיבוציים, ובמקביל לפעול על פי הוראות החוזר בעניין ימי בידוד.

לפתיחת העדכון בנושא דמי בידוד, הקישו כאן.

לנספח ג' מההסכם הקיבוצי של ענף ההובלה, הקישו כאן.

לידיעתכם והיערכותכם.