תקנות לשעת חירום – נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות התש”ף – 2020

20.03.2020 | 11:01

מועצת המובילים מתכבדת להעביר לשימושכם את נוסח התקנות לשעת חירום ואת רשימת המפעלים החיוניים שאושרה הלילה בישיבת הממשלה.

כאמור, ענף ההובלה תומך בכלל הענפים המוגדרים כמפעלים חיוניים. הדבר בא לידי ביטוי בכל הקטגוריות שמופיעות ברשימה.

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון הן את התקנות ואת רשימת המפעלים החיוניים ולפעול בהתאם.

הנכם נדרשים להנחות את הנהגים לשמור על כל ההוראות והכללים הכלולים בתקנות למען בריאותכם ובריאות הציבור.

לפתיחת התקנה, הקש כאן.

לרשימת המפעלים החיוניים, הקש כאן.

בברכת בריאות לכולם,
הנהלת המועצה.