תקנה חדשה תרחיב יבוא של רכב כבד "ירוק"

תיקון החקיקה יאפשר יבוא של מגוון כלי רכב לארץ, בין היתר מפרקיות חשמליות, שיאפשר למפעילי התחבורה הציבורית להרחיב את צי האוטובוסים מרובי הקיבולת. ההרחבה תחול גם על משאיות.