תוכנית להכשרת מועמדים בחברות ההובלה

בתחילת שנת 2021 הוקם מנגנון ייעודי בשם "גלגל התנופה – שינוע" בשיתוף מועצת המובילים, עמותת ציונות 2,000 וקרן ביחד. המטרה היא להכשיר מועמדים פוטנציאלים, אשר ישמשו עתודה לצוותי הנהגים בחברות ההובלה.