שיתופי פעולה

16.12.2014 | 13:03

למועצה ולהתאחדות קשרי עבודה הדוקים ושיתופי פעולה עם הסביבה הארגונית. בין חברנו לעשייה ניתן למנות את לשכת התאום, ההסתדרות החדשה, אגפי משרד התחבורה, משרד הביטחון, מרכז הובלה, התאחדות התעשיינים, משטרת ישראל, נמלי הים, חברות הספנות, וועדות הכנסת ומשרדי ממשלה אד הוק ועוד רשויות, מוסדות שלטון ואגודים מקצועיים בארץ ובעולם.

כמו כן המועצה וההתאחדות יוצרים שיתופי פעולה עם גופים, חברות, עסקים וגורמי חוץ, בכדי לתת שירותים שונים והטבות לחברים.

הפעילות הענפה והמעורבות העמוקה, הפכו את המועצה וההתאחדות לאוטוריטה המקצועית הגדולה, החזקה והמשפיעה ביותר בענף ההובלה המשמשת גם כמרכז ידע ומידע בתחום.