שינויים בשיעור ההפקדות הפנסיוניות ובשכר המינימום במשק

11.07.2016 | 12:50

עדכון הפקדות פנסיוניות 1

הפקדות פנסיוניות 2