ראש אגף משטרת התנועה לבן הרוש: חשיבות לשת״פ בינינו

ראש אגף התנועה הנחה לוודא שכל שוטרי היחידה המיוחדת לאכיפת רכב כבד העוסקים במתן אישורים להובלת מטענים, בקיאים בהנחיית ראש את״ן. ראש אגף התנועה הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין מועצת המובילים ואגף התנועה כפי שהיה בעבר.