עקרונות החברות בהתאחדות בעלי מפעלי הובלה ויתרונותיה

לפניכם מסמך משפטי בעניין החברות בהתאחדות בעלי מפעלי הובלה.