ענף ההובלה

ענף ההובלה הינו בעל חשיבות אסטרטגית, הן מן ההיבט המשקי – כלכלי והן מן ההיבט הביטחוני. 

לענף זה השפעה על המשק כולו – על ענפי התעשייה, הבנייה, החקלאות  –  ועל ענפי הביטחון לסוגיהם (צה"ל, מערכות הצלה, מערכות הגנה אזרחית ועוד )

ענף ההובלה במשאיות מהווה 95% מכלל ההובלה במדינה.

היקף פעילות הובלת המטענים ברכבת ( 5% ) הינו מזערי  בהשוואה להובלה במשאיות, בענף 8,800 בעלי רישיון מוביל רשומים –  60% הובלה בשכר, 25% הובלה עצמית ובשכר, 15% הובלה עצמית בלבד.

בענף ההובלה הכבדה מופעלים כ- 34,800  משאיות מ-10 טון ומעלה לעומת 15,600 משאיות בשנת 1990.גידול ממוצע של 3.9% בשנה בהלימה ישירה עם הגידול בתוצר.

כמו ענפים אחרים בשוק הרכב, ענף ההובלה וההיסעים  סובל מבעיה של אכיפה והפרת חוקים, כגון: עומס יתר בהובלת מטענים, אי קשירה בטיחותית של המטענים,  הכשרת הנהג על פי חוק, הקפדה על שעות עבודה ומנוחה, הקפדה על העסקת קציני בטיחות ועוד.

הענף סובל גם מפגיעה כלכלית כתוצאה מסיבות שונות: פגיעה בבטיחות, תשתית שלא עונה לצרכים, חוסר תאום בין משרדי הממשלה והאגפים במת"ח, תהליכי חקיקה איטיים, סף כניסה נמוך ועוד.