עדכון מצב בריאותי טרם הכניסה לנמל

02.04.2020 | 13:48

מצורף מכתבו של מנב”ט חברת נמל אשדוד, בנושא חובות עדכון מצב בריאותי טרם הכניסה לנמל.

הנכם נדרשים לפעול בהתאם להנחיות.

לפתיחת המכתב, הקישו כאן.

בברכת בריאות איתנה,

חטיבת לקוחות