סיכום דיון עם נמל הדרום

הנהלת מועצת המובילים נפגשה עם הנהלת נמל הדרום לקיום דיון וסיור מקצועי במטרה לתאם הסדרי עבודה בין חברות ההובלה לנמל הדרום.

להלן סיכום דיון המפרט נקודות עיקריות שעלו בדיון, אשר מהוות שיפור ניכר בהתנהלות של חברות ההובלה מול הנמל.

לסיכום הדיון הקישו כאן.