נוהל היתרים והגבלות לשינוע מטען חורג של אגף התנועה במשטרת ישראל

להלן הודעה חשובה בנושא נוהל היתרים והגבלות לשינוע מטען חורג של אגף התנועה במשטרת ישראל.

הנכם מתבקשים להעביר הודעה זו למפעלי התעשייה ולכל לקוחותיכם.

להודעה הקישו כאן.