נהיגה בטוחה במנהרות הכרמל

לאור הגידול במספר המשאיות העוברות במנהרות הכרמל, מחודדים נהלי הבטיחות לנוסעים

לאחרונה, הצטרפה חברת "כרמלטון", המפעילה את "מנהרות הכרמל", למאבק בזיהום האוויר בעיר ויחד עם משרדי הממשלה ומועצת המובילים גובשה הטבה ייחודית וראשונה מסוגה למשאיות קלות מנויות שמשקלן עד 12 טון. עקב כך, גדל מספר המשאיות החוצות את חיפה דרך מנהרות הכרמל, וחשיבות רבה ניתנת לחידוד נהלי הבטיחות והגברת הערנות בקרב הנהגים.

מאות רכבים, משאיות ואוטובוסים עוברים מידי יום במנהרות הכרמל. מגוון שיטות ופעולות השומרות על בטיחות הנהגים, מיושמות כיום במנהרות וכוללות בין היתר שלטי הכוונה והוראות אלקטרוניים, מרכז בקרה המאויש 24 שעות במשך כל ימי השבוע, מערכות ניטור גזים ועוד. יחד עם זאת ולצד הפעולות המיושמות על ידי מפעילי מנהרות הכרמל, קיימת חשיבות רבה להקפדה על נהיגה לפי חוקי הדרך, ועל שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים.

שלטי הוראה המגדירים את רוחבם וגובהם המותר של כלי הרכב העוברים במנהרות, מוצבים עוד לפני הכניסה אליהן. כלי רכב שרוחבו הכולל, על המטען אותו הוא נושא עולה על 3 מטרים, או גובהו חורג מ- 4.6 מטרים אינו רשאי לעבור במנהרות הכרמל והתעלמות מהוראות אלו מסכנת את נהג המשאית, משתמשי הדרך האחרים ועובדי הפרויקט.

יודגש כי באזורי הכניסות לפרויקט והיציאות ממנו, מתנהלת תנועה רגלית של עובדי הפרויקט, וכי באזור זה מותקנים אמצעים טכנולוגיים רבים, ועל כן במעבר באיזורים אלה יש לנקוט במשנה זהירות, להאט משמעותית את המהירות ולהקפיד על מעבר במרכז הנתיב.

ככלל, על משתמשי הפרויקט לנסוע באורות דלוקים לכל אורך המעבר בפרויקט, להקפיד על המהירות המותרת, כפי שמופיע בשילוט האלקטרוני לכל אורך המנהרה, וכמובן לנסוע על פי תנאי הדרך.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר "מנהרות הכרמל" : https://www.carmeltunnels.co.il/about/security/