מעורבות במשק ההובלה בישראל

הזכות להשפיע על התנהלות משק ההובלה בישראל

החברות בהתאחדות מקנה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות ההתאחדות, ובכך להשפיע על התנהלות משק ההובלה בישראל. (נוגע רק למצטרפים כחברים בארגון, אשר התשלום בגינו עומד על 30 שח לחודש לנהג. יתר הסעיפים נוגעים גם לחברים, וגם למשלמים דמי טיפול ארגוני בלבד).

כנסים, השתלמויות וימי עיון

כנסים אינפורמטיביים וימי עיון מקצועיים לחברות ההובלה, לנהגי רכב כבד ולמזכירות חברות ההובלה