מחקרים יישומיים

16.12.2014 | 12:55

בשנים האחרונות, המועצה קיבלה החלטה אסטרטגית לפעול להקמת מסגרות של מחקרים יישומיים הן בכל הקשור להתאמת חומרי ההדרכה לנהגים לצרכים החדשים והמודרניים של הרכב ותנאי הדרך המשתנים וזאת על רקע העובדה שחומר הלימוד הקיים כיום לא התחדש מזה עשרות שנים ואיננו מותאם לדרישות העכשוויות של החברות.

כמו כן, בהמשך למגמה המתפתחת במשק האנרגיה, משק ההובלה נערך מבחינה טכנולוגית ולוגיסטית לכניסת הגז הטבעי כתחליף עיקרי לסולר. זאת, תוך כדי בחינה מדוקדקת של ההשפעות הכלכליות על חברות ההובלה. מועצת המובילים וההתאחדות הקימה צוות היגוי, אשר יבחן את מכלול הנושאים שמקיפים את המעבר לשימוש בגז טבעי. הצוות כולל את נציגי משרדי הממשלה הנוגעים לנושא: רוה”מ, אוצר, אנרגיה, תחבורה, כלכלה, נציגי רשות הגז, יועצים מקצועיים (כולל יועצים אד הוק מאירופה וארה”ב), ונציגי ענף ההובלה.

 צוות ההיגוי ינוהל ע”י מנכ”ל מועצת המובילים דוד כוכבא, כאשר את עבודת הצוות ירכזו דוד כוכבא ודוד חיון, יועץ מומחה לענייני גז טבעי. סדר יום הוועדה  יקבע ע”י צוות מומחים.