מועצת המובילים עורכת סקר בנוגע לתפקוד אגף המטענים

זאת במסגרת עבודת מטה לצורך גיבוש שורת פעולות שתכליתן שיפור השירות וקיצור זמני התגובה של אגף מטענים במשרד התחבורה. השאלות בסקר מבקשות לדעת מהו זמן ההמתנה לטיפול בפניות שונות, האם המובילים נאלצו להשבית רכב בשל המתנה ועוד.