מועצת המובילים: סתירות בתקנות תקן ריתום מטענים

13.01.2022 | 12:01

מועצת המובילים והמסיעים פנתה למנכ״לית משרד התחבורה, מיכל פרנק, בבקשה לעכב מיידית את תקנת חובת התקנת נקודות עיגון. מועצת המובילים: ההחלטה יוצרת ניגוד אינטרסים חזיתי ובלתי סביר בעליל.