מועצת המובילים: נשבית משאיות בגלל התייקרות הסולר

לטענת המובילים, הסולר לתחבורה התייקר מאז ינואר 2021 ביותר מ-54%, ובאפריל צפוי ייקור נוסף של 1.3 שקל לליטר | המועצה דורשת משרי האוצר והתחבורה להפחית את המס על הסולר, או להחזיר את הסדר קיזוז המס שהיה קיים בעבר.