מועצת המובילים משתתפת בצערו של עודד דביר עם מות אביו יעקב דביר ז”ל

23.09.2020 | 8:42