מועצת המובילים והמסיעים הצטרפה לשביתה במשק

מועצת המובילים והמסיעים הודיעה על הצטרפות לשביתה במשק, וקוראת לחברות ההובלה שלא לפקוד את נמלי הים והאוויר ולצמצם את הפעילות בכלל המגזרים במשק למינימום. במועצה הוסיפו כי הם קוראים לדחות את תהליך החקיקה במספר חודשים ולהיכנס באופן מיידי לדיונים על הרפורמה על מנת להגיע להסכמה רחבה, כדי למנוע את הקרע בעם.