מועצת המובילים: העיכובים באגף המטענים נמשכים

מועצת המובילים: "אנו דורשים ממשרד התחבורה להוסיף באופן מיידי כוח אדם לאגף המטענים. מקבלים פניות נואשות מחברות הובלה בנוגע לעיכובים בהוצאת רישיון מוביל, הכשרות, חומ״ס ועוד."