מועצת המובילים: דרושה דחייה בחובת התקנת נקודות עיגון

13.10.2021 | 14:17

פנתה למשרד התחבורה בבקשה לדחות את חובת התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים ת.י 6395. לטענת מועצת המובילים התקן לא פורסם ומכוני הרישוי אינם מכירים תקן זה.