מועצת המובילים: דרושה דחייה בחובת התקנת נקודות עיגון

פנתה למשרד התחבורה בבקשה לדחות את חובת התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים ת.י 6395. לטענת מועצת המובילים התקן לא פורסם ומכוני הרישוי אינם מכירים תקן זה.