מוסדות בתחבורה

המוסדכתובתטלפוןפקס
משרד התחבורה י-ם מרכזיהרח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, י-ם02-6663333
לשכת השררח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, י-ם02-666301002-6663009
לשכת המנכ"לרח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, י-ם02-666303002-6663033
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםרח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, י-ם02-666336102-6663394
לשכת הדובררח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, י-ם02-666319002-6663195
אגף הרישוירח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, י-ם02-666305002-6663055
המפקח על התעבורהרח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, י-ם02-666310002-6663108
משרד התחבורה ת"א מרכזיהרח' המלאכה 8, בית נכסים, ת"א03-565727203-5618260
אגף לפיתוח ורכברח' המלאכה 8, בית נכסים, ת"א03-565711403-5618260
אגף הרכברח' המלאכה 8, בית נכסים, ת"א03-565710403-5657108
אגף קציני בטיחותרח' המלאכה 8, בית נכסים, ת"א03-5657259/6003-6872214
אבנר- ביטוח נפגעיםרח' אחד העם 9, ת"א03-517369403-51730392
המפקח על הבטיחותרח' קפלן 1, משרד האוצר, י-ם02-631763802-6521857
איגוד קציני הבטיחותרח' החרוץ 6, ת"א03-6390149
איגוד המוסכיםרח' יוסף קארו 24, ת"א03-562011303-5620440
איגוד שמאי ביטוח בישראלגרשון ש"ץ 18, ת"א03-561551603-5615515
רכבת ישראלת.ד 18085 ת"א03-6937401203-6937402
אירגון מנהלי תחבורהת.ד 62032 ת"א03-5581174טלפקס
רשות הנמליםדרך פתח תקוה 74, ת"א03-5657042/7003-5617142
נמל חיפהחיפה04-851825504-8678687
נמל אשדודאשדוד08-851260008-8512641
נמל אילתאילת08-6358334/208-6358300
רשות שדות בתעופהת.ד 137 נתב"ג, לוד03-971161703-9721722
שדה התעופה נתב"גת.ד 137 נתב"ג, לוד03-971611103-9710111
שדה דב – ת"את.ד 48050 רמת אביב, ת"א03-699105803-6996186
שדה בן יעקב – ראש פינהת.ד 73 ראש פינה04-693647804-6938208
שדה תעופה הרצליהת.ד 324 הרצליה ב'09-950237309-9508398
שדה תעופה אילתת.ד 42 אילת08-634015208-6363228
שדה תעופה עטרותת.ד 27568 ירושלים02-583398002-5855749
שדה תעופה חיפה04-872208404-8728657

 אגף מטענים – מלח יבשה במשרד התחבורה
אבישי – טל': 03-5657178/2 פקס: 03-5657181

אגף הסעים במשרד התחבורה

אסף לביא – טל': 02-6228260 פקס: 02-6221708

מע"צ מידע בעניין גובה גשרים
ראובן יום-טוב, סמנכ"ל אחזקה – טל': 02-5825178