מוסדות בתחבורה

23.12.2014 | 14:03
המוסד כתובת טלפון פקס
משרד התחבורה י-ם מרכזיה רח’ בנק ישראל 5 בניין ג’נרי, י-ם 02-6663333  
לשכת השר רח’ בנק ישראל 5 בניין ג’נרי, י-ם 02-6663010 02-6663009
לשכת המנכ”ל רח’ בנק ישראל 5 בניין ג’נרי, י-ם 02-6663030 02-6663033
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים רח’ בנק ישראל 5 בניין ג’נרי, י-ם 02-6663361 02-6663394
לשכת הדובר רח’ בנק ישראל 5 בניין ג’נרי, י-ם 02-6663190 02-6663195
אגף הרישוי רח’ בנק ישראל 5 בניין ג’נרי, י-ם 02-6663050 02-6663055
המפקח על התעבורה רח’ בנק ישראל 5 בניין ג’נרי, י-ם 02-6663100 02-6663108
משרד התחבורה ת”א מרכזיה רח’ המלאכה 8, בית נכסים, ת”א 03-5657272 03-5618260
אגף לפיתוח ורכב רח’ המלאכה 8, בית נכסים, ת”א 03-5657114 03-5618260
אגף הרכב רח’ המלאכה 8, בית נכסים, ת”א 03-5657104 03-5657108
אגף קציני בטיחות רח’ המלאכה 8, בית נכסים, ת”א 03-5657259/60 03-6872214
אבנר- ביטוח נפגעים רח’ אחד העם 9, ת”א 03-5173694 03-51730392
המפקח על הבטיחות רח’ קפלן 1, משרד האוצר, י-ם 02-6317638 02-6521857
איגוד קציני הבטיחות רח’ החרוץ 6, ת”א 03-6390149  
איגוד המוסכים רח’ יוסף קארו 24, ת”א 03-5620113 03-5620440
איגוד שמאי ביטוח בישראל גרשון ש”ץ 18, ת”א 03-5615516 03-5615515
רכבת ישראל ת.ד 18085 ת”א 03-69374012 03-6937402
אירגון מנהלי תחבורה ת.ד 62032 ת”א 03-5581174 טלפקס
רשות הנמלים דרך פתח תקוה 74, ת”א 03-5657042/70 03-5617142
נמל חיפה חיפה 04-8518255 04-8678687
נמל אשדוד אשדוד 08-8512600 08-8512641
נמל אילת אילת 08-6358334/2 08-6358300
רשות שדות בתעופה ת.ד 137 נתב”ג, לוד 03-9711617 03-9721722
שדה התעופה נתב”ג ת.ד 137 נתב”ג, לוד 03-9716111 03-9710111
שדה דב – ת”א ת.ד 48050 רמת אביב, ת”א 03-6991058 03-6996186
שדה בן יעקב – ראש פינה ת.ד 73 ראש פינה 04-6936478 04-6938208
שדה תעופה הרצליה ת.ד 324 הרצליה ב’ 09-9502373 09-9508398
שדה תעופה אילת ת.ד 42 אילת 08-6340152 08-6363228
שדה תעופה עטרות ת.ד 27568 ירושלים 02-5833980 02-5855749
שדה תעופה חיפה   04-8722084 04-8728657

 אגף מטענים – מלח יבשה במשרד התחבורה
אבישי – טל’: 03-5657178/2 פקס: 03-5657181

אגף הסעים במשרד התחבורה

אסף לביא – טל’: 02-6228260 פקס: 02-6221708 

מע”צ מידע בעניין גובה גשרים
ראובן יום-טוב, סמנכ”ל אחזקה – טל’: 02-5825178