ליברמן האריך את הפטור מבלו על הדלק – לפחות עד לסוף נובמבר

הדלק היה אמור להתייקר בשתי פעימות, אולם כעת ההתייקרות צפויה רק בדצמבר. ההצדקה לכך באוצר היא התמודדות עם עליות המחירים והצורך הדחוף למנוע את התפשטות האינפלציה.