"לא לפקוד את נמלי הים והאוויר"

מועצת המובילים והמובילים הודיעה לפני זמן קצר (ב') כי היא מצטרפת לשביתה במשק וקוראת לחברות התחבורה "לא לפקוד את נמלי הים והאוויר, וכן לצמצם את הפעילות בכל מגזרי חסכון למינימום. במועצת המובילים מצהירים כי הם מצפים מהלקוחות לגלות הבנה לאור הנסיבות".