לאור המצב, להלן דרכי הפנייה למרכז התמיכה התפעולית (מת”ת) – נמל אשדוד

05.07.2020 | 20:30

לאור המצב, להלן דרכי הפנייה למרכז התמיכה התפעולית (מת”ת):

1. פניות למת”ת תתבצענה באמצעות: מייל matalas@ashdodport.co.il טלפון 08-8517846 

     וכן זמנית בטלפונים הניידים הבאים:

     050-2154265 , 050-2150805 , 050-2153686 050-2154621 ,.

2. מסירת מסמכים ותעודות למת”ת תתבצע דרך אשנב המותקן ביחידה.

3. שעות הפעילות של מת”ת: ימים א’-ה’ 6:30-18:00, יום שישי 8:00-12:00. במידה ויהיה צורך

    בשירות בשעות אחרות, נא להודיע על כך מראש.