ייעוץ משפטי ומקצועי

ייעוץ והגנה משפטית

  • מתן יעוץ משפטי ראשוני לכל פונה, בנושאים הקשורים ליחסי עבודה, תביעות עובדים וכיוצ"ב.
  • הפצת חוברת הדרכה מקיפה, אשר הוכנה ע"י עו"ד יונתן פסי – לשימוש במכלול הנושאים הנוגעים ליחסי עבודה.
  • חברות בהתאחדות מקנה למעסיק הגנה בפני תביעות בגין שעות נוספות, מכיוון שיש הכרה לחברי ההתאחדות בתשלום פרמיה על תפוקה ( אחוזים מהכנסה , או כל דרך אחרת שאיננה שעות נוספות). האישור ניתן ע"י שר העבודה.

ייעוץ מקצועי

  • יעוץ חינם בנושאים: הסדר הבלו, יחסי עבודה, התייקרויות בתשומות ההובלה , הדרכה והכשרת נהגים ואנשי מטה ועוד.
  • ליווי החברות להערכות ארגונית וטכנולוגית לשנת 2015 יעוץ מקצועי שוטף בנושאים טכניים בליווי מהנדס מומחה בתחום.

ייצוג מול נמלי הים

חיזוק הקשר עם נמלי הים, וקידום יזמות שתכליתם קיצור זמני המתנה למשאיות.

 ייצוג מול ההסתדרות

  • ההתאחדות משמשת כארגון מעסיקים יציג לצורך מו"מ על שכר והסכמי עבודה.
  • חברות בהתאחדות מקנה שמירה על שקט תעשייתי ופתרון סכסוכי עבודה ברמה הארצית, ללא צרוך בהתדיינות מול מועצת פועלים מקומית ואזורית.