חקיקה ורגולציה

  • קידום חקיקה בנושא הכרת נהיגה כמקצוע מועדף.
  • קידום חקיקה בתחום הכשרת נהגים חדשים , שיפור איכות הנהגים , הכשרה פנים מפעלית.
  • שת"פ עם משרד התחבורה בפרויקטים הקשורים למלחמה בתאונות הדרכים, בהם מעורב רכב כבד.
  • קיום חקיקה בנושא הגבלת גובה הביטוח לסחורה בהעברה – משאיות.
  • ייצוג הענף בקרב משרדי ממשלה וארגוני עובדים.
  • סיוע בחקיקה בענייני תחבורה, ובהסדרי ההחזרים בגין תשלום הבלו על הסולר.

להסכם הקיבוצי לחץ כאן