חישוב שיעורי הבלו במסגרת הסדר סולר מיום 1/1/2021 ועד 30/2/2023