חידוש היתר חומ"ס לנהגים יוגש שישה חודשים לפני תום תוקף ההיתר

על כך הוסכם בין מועצת המובילים למשרד התחבורה וזאת על מנת לפתור את בעיית העיכובים במתן היתר חומ"ס שגרמו להשבתת נהגים.

לשם מעקב על אופן הביצוע, נודה על עדכון בהתאם.

להנחיית משרד התחבורה הקישו כאן.