חוזר בנושא הפקדות לפנסיה

03.03.2016 | 12:47

מצ"ב חוזר בנושא הסכם קיבוצי להגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני,
ותיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), 2005.

לפתיחת החוזר, הקישו כאן.