חוות דעת מקצועית בנושא: עמידה בדרישות חוק אוויר נקי תשס"ח-2008

מצ"ב לעיונכם חוות דעת מקצועית ביחס לאפשרות לעמוד בדרישות חוק אוויר נקי תשס"ח-2008

לאחרונה, המשרד לאיכות הסביבה פנה לחברות הובלה בנושא הנ"ל הן בשאלון והן במהלכי אכיפה.

בהתאם לכך, מטה המועצה ביצע עבודת מטה מקצועית כמענה לדרישה.

ניתן לפנות לחתום מטה באמצעות המייל: david@movilim.org.il על כל שאלה ובעיה בנושא.

לחוות הדעת הקש כאן.

בברכה,
דוד כוכבא, מנכ"ל.