ועדת הכספים תדון בנושא שחיקת הישבון מס הבלו על הסולר

דוד כוכבא, מנכ״ל מועצת המובילים, נפגש עם ח״כ אלי דלאל, חברת ועדת הכספים של הכנסת. על פי המתווה אם עד ל-1 בינואר 2024 לא ניתנו האישורים הדרושים לתדלוק בגז טבעי דחוס ב-25 תחנות פעילות, יישאר בתוקפו שיעור ההישבון שחל ב-1 בינואר 2023.