התייקרות הדלק: באוצר שוקלים להקפיא את עליית הבלו

29.05.2022 | 15:09
אחרי ההודעה על התייקרות הדלק בשיעור של 66 אגורות לליטר, באוצר בוחנים אפשרות שלא לייקר את מס הבלו הנגזר מהמחיר. ההפחתה בבלו, שהוכרז עליה באפריל ותוקפה שלושה חודשים, ככל הנראה תוארך גם כן.