התייקרויות הפעלת משאיות, טיוליות ואוטובוסים

לתקופה 31.12.23 - 1.10.23

לתקופה 1.7.23 ועד 30.9.23

לתקופה 1.4.23 ועד 30.6.23

לתקופה 1.1.23 ועד 31.3.23

לתקופה 1.10.22 ועד 31.12.22

לתקופה 1.7.22 ועד 30.9.22

לתקופה 1.4.22 ועד 30.6.22

לתקופה 1.1.22 ועד 31.3.22

לתקופה 1.10.21 ועד 31.12.21

לתקופה 1.7.21 ועד 30.9.21

לתקופה 30.6.22 ועד 30.4.22

לתקופה 1.1.21 ועד 31.3.21