התייקרויות הפעלת משאיות, טיוליות ואוטובוסים

לתקופה 1.10.22 ועד 31.12.22

לתקופה 1.7.22 ועד 30.9.22

לתקופה 1.4.22 ועד 30.6.22

לתקופה 1.1.22 ועד 31.3.22

לתקופה 1.10.21 ועד 31.12.21

לתקופה 1.7.21 ועד 30.9.21

לתקופה 30.6.22 ועד 30.4.22

לתקופה 1.1.21 ועד 31.3.21