התייחסות משרד התחבורה בנושא התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים

בהמשך לפניית עו"ד דוד כחלון למשרד התחבורה בשם מועצת המובילים, בנוגע לתקן ריתום מטענים, מצ"ב מכתב תשובה של היועמ"ש של משרד התחבורה בנושא שבנדון.

נציגי המועצה ימשיכו לפעול ולעמוד בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ממשרד התחבורה בנושא נקודות עיגון.

נבקשכם לעדכן במייל על כל בעיה שתיתקלו בה.

לפניית עו"ד דוד כחלון למשרד התחבורה בשם מועצת המובילים הקישו כאן.

למענה משרד התחבורה לפניית עו"ד דוד כחלון הקישו כאן.

לנוהל דיווח על התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים הקישו כאן.