השרה מיכאלי: פרוייקטור לענייני הובלה ולוגיסטיקה

שרת התחבורה נפגשה השבוע עם בכירי מועצת המובילים ודנה בנושאים הבוערים: המחסור בנהגי משאיות, תיקון תקנה 168 והתאמתה לתקן האירופי, והטלת אחריות שלוחית בהעמסת מטען עודף, לרבות שימוש בנגררים 4 סרנים שלא ע״פ תנאי הרישיון.