המובילים מאיימים: נשבית שירותים אסטרטגיים

המובילים דורשים כי שר האוצר ישווה את הפחתת מס הבלו על הסולר כפי שעשה עם הבנזין ומאיימים כי אם העיוות לא יתוקן הם ינקטו בסדרת השבתות של שירותים אסטרטגיים ושירותים חיוניים לרבות נמלים, תחנות כוח, מחצבות ועוד.