המובילים למשרד התחבורה: דחו יישום חובת התקנת נקודות ריתום

10.08.2021 | 9:55

לטענת מועצת המובילים קיימת אי התאמה בין הכוונה המקורית של החקיקה לבין היישום שלה והתקנה חלה גם על רכבים במשקל כולל של מעל 3,500 ק״ג וכן על רכבים בעלי מרכב סגור ומבודד.