הכי קשה לגייס נהגים באשדוד

22.07.2021 | 10:42

מועצת המובילים פונה לאוכלוסיות הבלתי מועסקים בעלי רישיונות רכב משא להשתלב בתחום הנהיגה המקצועית.