הטבה לנהגים בענף ההובלה: בסיס השכר לחישוב הפנסיה יעלה ב-10%

ממועצת המובילים נמסר כי ״לאחר מספר שנים בהם נוהל מו״מ בין איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות לבין התאחדות בעלי מפעלי ההובלה, למציאת פתרון לקשיים אובייקטיביים שעלו ביישום הוראות הסכם 2006 לעניין רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי לנהגים בענף ההובלה, ולאור העובדה שבהמשך אף בוצעו שינויים רגולטוריים בתחום הביטוח, נחתם התיקון האמור להסכם השכר בענף ההובלה.