הודעה מנמל אשדוד – חובת חבישת מסכה פה – אף

02.04.2020 | 18:56

מצורף מכתבו של מנב”ט חברת נמל אשדוד, בנושא חובת חבישת מסכה פה – אף במרחב הציבורי ובעבודה ובכלל זה ברחבי הנמל.

הנכם נדרשים לפעול בהתאם להנחיות.

לפתיחת המכתב, הקישו כאן.

בברכת בריאות איתנה,

חטיבת לקוחות