הודעה מנמל אשדוד – הקפדה על הנחיות הקורונה

01.06.2020 | 11:01

שלום רב,

בימים האחרונים מסתמנת עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה של נגיף הקורונה.

הקורונה אינה מאחורינו, אלא עדין כאן, הנגיף הינו מסוכן וקטלני!

אנו נוכחים לדעת כי ישנה התרופפות במשמעת ובקיום הנחיות משרד הבריאות.

זכרו, עלינו להקפיד ולקיים שלושה כללים עיקריים:

חבישת מסכה, שמירת מרחק 2 מטר מאדם לאדם, היגיינה אישית.

אכיפת ההנחיות תתבצע בנחישות, כשעל הכף מונחים חיי-אדם, לפיכך אדם אשר ימצא כשהוא אינו מקיים את ההנחיות יורחק מהנמל באופן מיידי!

האחריות על בריאות הציבור חלה על כל אחד מאתנו באופן אישי ולכן חייבים אנו לפעול בהתאם.

הקפידו אחר קיום ההנחיות מצילות חיים.

 

בברכת בריאות איתנה.

ברנרד בן ישי

מנב”ט