הודעה לחידוש רישיונות כניסה לנמל אשדוד לשנת 2018

13.11.2017 | 15:30

מצורף מכתבו של מר ברנרד בן ישי, מנב"ט חברת נמל אשדוד, 

בדבר חידוש רישיונות כניסה לנמל אשדוד לשנת 2018 .

בנוסף קובץ הנחיות הרשמה לשירותים מקוונים ומצגת הסבר.

​​לפתיחת מכתבו של מר ברנרד בן ישי, הקישו כאן.​

​​לפתיחת קובץ הנחיות הרשמה לשירותים מקוונים, הקישו כאן.

לפתיחת מצגת ההסבר, הקישו כאן.