הודעה חשובה – ריכוז מענקי הקורונה

02.08.2020 | 12:57

מנהלי חברות הובלה ואנשי מטה,

ידוע לנו שהמענקים, הפעימות והתוכנית הכלכלית יצרו עומס של מידע ואינפורמציה לגבי מועדי הגשה, תנאי סף ועוד. 

מטרתנו להסביר, לפשט ולהנגיש את המידע והתהליכים, על מנת לסייע בטיפול בבקשות. 

שימו לב! מועד ההגשה האחרון של מענקי הפעימה שנייה והפעימה שלישית לעסקים קטנים מסתיים ביום שישי 07.08.2020

   בברכה,

דוד כוכבא, מנכ”ל                                                                   יצחק אדרי, רו”ח

לפרטים נוספים ומידע נוסף ניתן לפנות למשרד יצחק אדרי ושות’ רואי חשבון- בעלי התמחות מיוחדת בענף ההובלה וההסעה 
כתובתנו: ריב”ל 7 , תל אביב 
בקרו אותנו באתר הבית שלנו www.edri-cpa.co.il 

מאמר זה ניתן כשירות למועצת המובילים והמסיעים בישראל (ע”ר) ולהתאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל (א”ע) ולחברים בארגונים אלה. מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי אחר.