הבהרה – התקנת מנעולי הצמדה בנתמך ציוד חריג

25.07.2017 | 12:03

מצ"ב הבהרה ממשרד התחבורה בנושא התקנת מנעולי הצמדה בנתמך ציוד חריג.

נא לפעול בהתאם.

לפתיחת המסמך, הקישו כאן.