דיווח על היעדר תסמינים הנוגע לנהגים בלבד

01.04.2020 | 14:08

על פי הנחיית משרד הבריאות קיימת חובת דיווח על העדר תסמינים בטרם נסיעה לעבודה.

על פי סעיף 3 א’ “אחריות מעסיק” בתקנות לשעת חירום נגיף הקורונה  – “מעסיק במקום העבודה אחראי לכל אלה: טרם הגעת העובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה, העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום, המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור, ולעניין עובד שאינו מוגדר במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק – הצהרה כאמור יכול שתעשה בעל פה. המנהל, כהגדרתו בפקודת בריאות העם, ימלא טופס הצהרה המשקף את הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות.”

בשל אופי עבודת נהגי משאיות אשר יוצאים למשימות ישר מהבית לא צורך להגעה למוקד מוגדר בחברה. הדיווח של הנהג על העדר תסמינים של חום גוף, שיעול, קושי בנשימה – יעשה כל בוקר באמצעות הודעת טקסט מהסלולרי למוקד שיקבע ע”י חברת ההובלה.

בהתאם לפניית מועצת המובילים, הנחיה זאת אושרה ע”י מוקד משרד הבריאות.

בריאות לכולם,
הנהלת מועצת המובילים.