שותפות גלגל התנופה בענף השינוע הינה יוזמה משותפת של קרן ביחד של משפחת סטלה ויואל קרסו, מועצת המובילים והמסיעים ועמותת ציונות 2000, אשר במהלך משותף הקימו את שותפות העסקים בענף השינוע.

היוזמה נוצרה מתוך הבנה כי לקבוצות עסקים בענף, קיימים צרכים משותפים בתחום כ"א, וכי המענה לצורך זה, עיקרו בהשקעה משותפת ובמעורבות המגזר העסקי בהכשרות, בפיתוח מקצועי של עובדים, שימור עובדים, מיתוג ושיווק העבודה בענף לאוכלוסיות חדשות.

 

מטרות שיתוף העסקים בענף השינוע 2022

 • יותר נהגי רכב בינוני – כבד איכותיים ומיומנים לענף
 • העלאת המודעות למחסור החמור בנהגי רכב כבד בקרב כל בעלי העניין באקו-סיסם ורתימה לפעולה משותפת למציאת פתרונות חדשים
 • כריית" מקורות הון אנושי חדשים לענף, לרבות צה"ל ומקורות נוספים
 • התרת חסמים רגולטורים, כגון משך הטיפול במרב"ד למועמדים חדשים
 • הפעלת מודל חדש "למבצע הכשרות", פעולה משותפת של בעלי עניין בענף בתהליך מהיר של הכשרה והשמה אצל מעסיקים
 • פיתוח וקידום תדמית העובדים בענף, יצירת תחושת מחוברות וגאוות יחידה – מיתוג מעסיק חיובי
 • פיתוח ושימור עובדים – השפעה על דור העתיד של העובדים, והקיימים

מודל הפעולה של שותפות העסקים

 • מנהיגות מובילה ופעילה של עשרות חברות הובלה המקדמות את המהלך
 • גיבוש צוותי עבודה של בעלי תפקידים בחברות שבשותפות לקידום מטרות השותפות
 • עבודה עם כלל השחקנים במרחב – משרד הכלכלה, נשיאות המגזר העסק, מנהלת המעסיקים, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הבריאות, בתי ספר להכשרה, שירות התעסוקה, אירגוני תעסוקה, צה"ל, הקרן והיחידה לחיילים משוחררים
 • מדידה והערכה של השפעת הפעולות
 • מיפוי חסמים ואתגרים של גיוס, קליטה ושימור עובדים בענף ורתימת כלל השחקנים במרחב לפעולה משותפת
 • פיתוח אסטרטגיה תקשורתית חדשה למקצוע והפעלת קמפיין חיובי משותף ל 13 חברות ברשתות הדיגיטליות
 • איתור קהלי יעד וקריאה להשמה בדרך חדשה, פניה אקטיבית לכ – 1,500 נהגים בעלי רישיון רכב כבד
 • יצירת מודל הכשרה חדש שבסופו מעסיק קולט נהג במימון מאושר על ידי המדינה לפרט ומענק למעסיק
 • הכנסת מקצוע נהגי רכב כבד (רישיון E) למסלול מימון חניכה של המדינה OJT
 • צה"ל – כנס מעסיקים במרכז הובלה, זיהוי חסמים והצעה לפתרון של השמת בוגרי צה"ל בתעשייה
 • מדידה והערכה של השפעת הפעולות

 יעדי התוכנית 2022

 • כינוס שולחן עגול יחד עם משרד הכלכלה ושחקנים נוספים ליישום המלצות גלגל התנופה להכשרת 2,000 נהגים
 • צוות מש"א – פיילוט מודל הכשרה מרישיון C לרישיון E יחד עם שירות התעסוקה ובסופו מעסיקים קולטים
 • צוות מיתוג חיוב – פיילוט קמפיין דיגיטלי
 •  צוות מנכ"לים – פיתוח ושימור עובדים קיימים בענף

חברות הובלה שותפות בגלגל התנופה שינוע